REGULAMIN KONKURSÓW

1. Organizatorem konkursów jest portal Papierowa Łowczyni.
2. Wyniki konkursów ogłaszane są do 7 dni od ich zakończenia. Zwycięzca wybierany jest przez organizatorkę konkursów.
3. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie komentarza z odpowiedzią.
Mile widziane jest bycie obserwatorem bloga Papierowa Łowczyni, polubienie stron sponsorów, portalu, a także zaproszenie do zabawy znajomych, polubienie i udostępnienie postu konkursowego.
5. Na adres kontaktowy czekam 3 dni od dnia ogłoszenia wyników. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą: wybieram nowego zwycięzcę.
Adresy wysyłamy na maila: papierowalowczyni@gmail.com
Wysyłamy w następującej kolejności:
Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Numer telefonu
Jeśli zostaną podane niepełne dane, nie będę brała ich pod uwagę, tak samo jak poprawionych maili. Odpowiadam w ciągu 24h tylko na maile przy nagrodach, w które wysyła Papierowa Łowczyni.
6. W każdym konkursie można wziąć udział tylko raz i uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda. Uczestnik musi mieszkać na terenie Polski.
7. Papierowa Łowczyni, jak również zewnętrzni sponsorzy, mamy miesiąc czasu na wysyłkę nagród (liczone od dnia wysłania przez nas maila do sponsora / liczone od dnia otrzymania wpłaty za wysyłkę, jeśli zaznaczone jest w konkursie, że koszt wysyłki leży po stronie zwycięzcy).
8. W przypadku wysyłki nagrody przez Papierowa Łowczyni - koszt wysyłki pokrywa  Papierowa Łowczyni lub zwycięzca, który na jego pokrycie ma 3 dni
9. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
10. Zastrzegam sobie prawo do zmiany regulaminu.
11. Facebook nie jest powiązany z konkursami.
12. Nagrody nie mogą być przekazywane lub wymieniane na wartość pieniężną.
13. Nie odpowiadam za zaginione przesyłki.
14. Konkursy przeprowadzane są przez środek masowego przekazu i dotyczą kultury, co zgodnie z prawem zwalnia z podatku od nagrody, jeśli kwota jednorazowej wygranej jest mniejsza niż 760zł.
Kontakt: papierowalowczyni@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz